E-pošta polinom-bregar@siol.net
Telefon POLINOM d.o.o.

POLINOM d.o.o. računovodski servis za podjetja in s.p.

Trg zbora odposlancev 12 c
1330, Kočevje

01 895 72 42
polinom-bregar@siol.net

Računovodstvo in knjigovodske storitve

Za podjetja, javne zavode,samostojne podjetnike
vodenje računovodstva in poslovnih knjig, vodenje glavne knjige in dnevnika knjiženja po SRS in Zakonu o računovodstvu, vodenje analitične evidence saldakontov kupcev in dobaviteljev, izpis opominov, odprtih postavk, usklajevanje, vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih (javni zavodi) in druge gospodarski subjekti-analitično knjigovodstvo...

Davčno svetovanje

Za podjetja, javne zavode, samostojne podjetnike
svetovanje na področja davkov od dohodkov pravnih oseb, svetovanje iz področja davka od dohodkov iz dejavnosti, svetovanje iz področja davka od dohodkov iz dejavnosti svetovanje iz področja davka na dodano vrednost DDV za razne oblike družb (znotraj in zunaj Evropske unije), svetovanje na področju izbire vrste izplačil z namenom zakonsko zakonsko najoptimalnejše oziroma najnižje ...

POLINOM d.o.o. računovodski servis za podjetja in s.p.

Računovodstvo in knjigovodske storitve ter davčno svetovanje
Podjetje opravlja storitve vodenja računovodstva in davčnega svetovanja za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in javne zavode. Glede opravljanja raznih storitev se na podlagi dogovora in kasneje podpisane pogodbe o vodenju računovodskih storitev dogovorimo ter definiramo točno določeno ceno storitev upoštevajoč kompleksnost podjetja ter storitev. Osnova za izračun so računovodske tarife, ki so določene v ceniku Združenje računovodskih servisov Slovenije. Okvirno ceno vam določimo že takoj na podlagi informativnega izračuna na podlagi vaših poslanih osnovnih podatkov preko aplikacije ponudba za izračun, ki se nahaja na naši spletni strani. Vso dokumentacijo, ki je ni možno posredovati v elektronski obliki si izmenjujemo po pošti, oziroma jo po dogovoru predstavnik našega podjetja prevzame v vašemu podjetju.

Ne prezrite! POSEBNA UGODNOST

Vsem gospodarskim družbam bomo v prvem mesecu sodelovanja usluge vršili brezplačno prenos in nastavitev otvoritvenih stanj v programskih evidencah glavne knjige in registra osnovnih sredstev pri prehodu računovodstva se podjetju ne zaračunava posebej.

Stroškov prevzema in oddaje računovodsko poslovne dokumentacije ne zaračunavamo posebej.

Na osnovi izpolnjenega ponudbenega obrazca vam bomo izdelali informativni izračun storitve.